За Нас

       Фирма АВТ КОНСУЛТ е основана през 1995г. като проектантско бюро с основна дейност строително проектиране, технически консултации и експертизи. Обемът от работата ни през годините включва не само решаването на специфични и сложни задачи, но и обемни проектантски разработки в различни области на промишленото, жилищно и административно строителство. В последните няколко години разширихме проектантската си дейност и в областта на високите сгради.

      

      Специално внимание обръщаме на геотехническите изследвания и решението на сложни и специфични задачи в областта на фундирането на високи сгради, укрепяване на дълбоки изкопи, проектиране на укрепяване на свлачища, строителство на тунели и метрополитени. Проектирането извършваме в партньорство с водещите специалисти по геотехника в България.

      

      Сериозните предимства на АВТ КОНСУЛТ, които отличават предоставяните от нас проектантски услуги са:

 • Екип от висококвалифицирани и отговорни специалисти, гарантиращ качество и сигурност при изпълнението на поетите от нас задачи.
 • Многогодишен опит в разработването на проекти от всякакъв тип.
 • Тесни връзки с академичните среди, благодарение на които, във всеки момент може да се ползва необходима консултация при възникване на специфични въпроси и проблеми.
 • Работа в международни екипи по различни проекти в България и други страни. Тези екипи включват партньорство с архитекти и инженери от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Турция и Япония.
 • Притежаване и използване на лицензиран специализиран софтуер, който улеснява и гарантира качеството на нашата работата.

 

       Проектантската работа на фирмата ни е много разнообразна и голяма като обем: 

 

 •  Проектирали сме множество фамилни къщи, жилищни комплекси и блокове в София и различни други градове в България. Също така голям обем офис сгради, сред които известни бизнес центрове в София и пет от сградите в Бизнес Парк София и Бизнес парк Варна.

 

 •  Имаме реализирани повече от 20 хотела в едни от най-големите планински и морски курорти в България.

 

 •  В последните години, дейността на фирмата основно е съсредоточена върху проектирането на високи сгради, част от които са: Многофункционален комплекс Гранд Каньон София, Многофункционален комплекс София Скуеър София, Многофункционален комплекс Изток Плаза София и др.

 

 •  Проектирането на индустриални сгради и съоръжения е съществена част от работата на нашия екип. Разработили сме множество самостоятелни и комплексни проекти за циментовите заводи в Девня, Димитровград, Бели извор и Златна Панега, които са част от групите на Heidelbergcement, Holcim и Titan Cement. Проектите включват различни типове нови стоманени и стоманобетонни конструкции, както и множество реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения, включително силози. Повечето от конструктивната част на проекта „Рехабилитация на Блокове 1-4 на ТЕЦ „Марица Изток 2“ е извършена също от нашия екип в качеството му на подизпълнител на японските фирми Mitsui, Toshiba и IHI. Проектът включва разработването на нови стоманени и стоманобетонови конструкции, проектиране на фундаменти под тежко технологично оборудване, както и реконструкции на съществуващи конструкции.

 

 •  Някои от обектите ни от обществено значение са Централна автогара София, Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора, Разширение на Летище Варна, транспортни съоръжения от автомагистрала Тракия, пешеходен подлез към Софийски метрополитен, Университетски комплекс с библиотека в Нигерия, спортен комплекс с покрити трибуни в Азербайджан и др.

 

 • Имаме проекти и в областта на хидротехническите съоръжения.

 

 • Нашите проектанти работят в интернационални екипи по проекти в България и други страни. Имаме проектирани сгради и съоръжения, а също така сме били част от екипи за проекти в Албания, Азербайджан, Алжир, Германия, Грузия, Ирак, Нигерия, Словакия.

 

 • В състояние сме да предложим изработване на проекти на български, английски, френски, руски, испански и арабски език както по част конструкции, включително специализирано геотехническо проектиране, така и по част архитектура. Основната нормативна база за изработване на конструктивните проекти е системата Еврокод, но имаме реализирани проекти, изработени в съответствие и с други стандарти, изисквани и предоставени от възложителя включително,но не само – BS, DIN, ГОСТ.

 

      Консултантска дейност: 

 

 • Сеизмични изчисления на много голям брой конструкции на административни, жилищни и промишлени сгради и съоръжения, включително и на конструкции в АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица Изток 2", "Девня Цимент" и други.
 • Динамично изчисление на различни специфични конструкции и съоръжения - радиотранслационни мачти, комини, фундаменти под машини и др.
 • Компютърно моделиране и сеизмични изчисления при реконструкцията на съществуващи сгради и съоръжения, свързани с тяхното преустройство, надстрояване или промяна на предназначението им.
 • Извършване на статическите изчисления за големи, сложни и отговорни проекти, разработвани от други проектантски екипи за обекти в България, Албания, Алжир,  Германия, Ирак, Нигерия, Словакия.

 

       Обследване на състоянието на сгради и съоръжения и изготвяне на технически експертизи: 

 

 • ЖП Гара Стара Загора

 • Сгради на „Аурубис България” в Пирдоп

 • Сгради на „Петрол Холдинг” в Бургас и Варна

 • Бивш Завод за хладилници в София

 • Административен комплекс на „Райфайзенбанк” в София

 • Сграда на Неврокопска митрополия – Гоце Делчев

 • Сграда Промивен цех - хидроциклонно на завод Каолин във Ветово

 • Множество жилищни, обществени, индустриални и складови сгради в София и страната

 

       Технически контрол:

 

       Част от екипа ни разполага с правоспособност за упражняване на технически контрол по част конструктивна. Някои от по-известните обекти,

  в които сме участвали като ТК са следните:

 • Сграда „Авигея 2“  - гр. София, ж.к. Дружба;  

          Възложител - „Артекс инженеринг АД“; Проектант – „Структо“;

 • Сграда „Диамант 2“  - гр. София, ж.к. Дианабад;

          Възложител - „Артекс инженеринг АД“; Проектант – „Stilproject MN“;

 • Сграда „Диамант“  - гр. София, ж.к. Дианабад;

          Възложител - „Артекс инженеринг АД“; Проектант – "Иванчев Инженеринг";

 • Комплекс „Garitage Park“  - гр. София;

          Възложител - „Ермитаж Класик АД“; Проектант – "Консулт2000", "Бета Консулт";

 • Множество жилищни сгради;

 

 

       Клиенти:

 

       Наши възложители са били МРРБ на България, Петрол Холдинг, Балканстрой, Бараж, ЧЕЗ България, Italcementi Group, Mitsui, Toshiba, IHI, Holcim, CBMI (Китай), Garanti Koza (Турция), Arco Invest (Arco Vara Group Estonia), Sofbuild Ltd., Аурубис България АД и други.