Обект: 

Циментов завод "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ"

 

Местоположение:

гр. Девня

 

Фаза:

Конструктивно обследване / Работен проект

 

Описание:

Конструктивно обследване и проектиране на сгради и съоръжения в завода.

 

Укрепване на конструкция циментов терминал "Дамяница" - 2004 г.

 

Проектиране на Логистична сграда към "Нова производствена линия" - 2009 г.

 

Техническа експертиза на склад за клинкер и добавки. "Нова производствена линия"

Конструктивно обследване и усилване на конструкция - 2010-2011 г.

 

Проектиране на стоманени и стоманобетонни съоръжения към "Нова производствена линия 4000t/ден" 2013-2014г. АВТ Консулт е подизпълнител на главния проектант, китайското бюро SINOMA/CBMI.

 

Конструктивно обследване и реконструкция  на "Склад суровинен" към "Нова производствена линия 4000t/ден" - 2014г.

 

Терминал Русе - реконструкция и модернизация - 2008г.

 

Период:

2004 - 2016г.

 

Възложител:

"ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД