Обект: 

Циментов завод "Бели Извор"

 

Местоположение:

с. Бели Извор, гр. Враца

 

Фаза:

Конструктивно обследване

 

Описание:

Конструктивно обследване и проектиране на съоръжения в завода

 

Период:

Проектиран: 1998г.

Изпълнен: 2000г.

 

Възложител:

"Холсим България" АД