Транспортна инфраструктура

Летище Варна - Нов пътнически терминал

Централна Автогара София

Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора

Морска гара Варна - конструктивна експертиза

Централна Автогара София

Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора