Обект:

Офис сграда

бул. "Александър Стамболийски" №55

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен конструктивен проект

на сградата

 

Период:

Проектиран 2002 г.

 

Архитектура:

"Амфион"

 

Възложител:

"Б.Б.Г. и Ко" АД