Обект: 

Производствена сграда с офиси

"СЕНТИЛИОН"

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен конструктивен проект на сградата.

РЗП: 7405 m2

 

Период:

Проектиран: 2012 - 2013г.

Изпълнен: 2014 - 2015г.

 

Архитектура:

Архитектурно Бюро Димитров

 

Инвеститор:

"СЕНТИЛИОН" ООД

 

Възложител:

"Линднер България" ЕООД