Референции

Част от референциите на доволни клиенти, с които сме работили:

TOSHIBA CORPORATION

ГАРАНТИ - КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД

СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО.ЛТД-КЛОН В БЪЛГАРИЯ КЧТ

PELL FRISCHMANN CONSULTANTS LTD

IHI CORPORATION

"ДИНАМИК РЕСУРС" ООД

MARTINES SEGOVIA, FERNANDEZ,PALLAS Y ASOCIADOS, S.A.