Обект:

Пречиствателна станция - Резервоар

 

Местоположение:

гр. Габрово

 

Фаза:

Конструктивно обследване

Работен проект

 

Описание:

Проектиране на съоръжението

 

Период:

Проектиран: 2012 - 2013 г.

Изпълнен: 2014г.