Обект:

Административна сграда

бул. България

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Технически проект

 

Описание:

Цялостен конструктивен проект на

сградата и укрепване на дълбок изкоп.

РЗП: 32670 m2

 

Период:

Проектиран 2009 г.

 

Архитектура:

"АEDES" Студио

 

Възложител:

"Софбилд енд Ко" ЕООД