Обект:

Административна сграда "City Corp"

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен конструктивен проект

на сградата

РЗП: 7470 m2

 

Период:

Проектиран 2007 г.

 

Архитектура:

Архитектурно бюро Димитров

 

Възложител:

ССВ “Ситикорп Mениджмент” ООД