Обект:

Обществена сграда

 

Местоположение:

гр. София, ул. "Верила" № 5

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен конструктивен проект на

сградата

 

Период:

Проектиран 2005 г.

 

Архитектура:

Архитектурно студио "Амфион"

 

Възложител:

"Имо реал" ЕООД