Обект:

Сграда с апартаменти за сезонно ползване

 

Местоположение:

гр. Несебър

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен констуктивен проект на сградите

 

Период:

Проектиран 2008 г.

 

Архитектура:

"Модус 313"

 

Възложител:

Частен възложител