Обект:

Многофункционален комплекс

Гранд каньон София - част 2

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Технически проект

 

Описание:

Конструктивен проект на многофункционален комплекс с жилища, магазини, зони за забавления и хранене.

Проект за укрепване на дълбок изкоп с дълбочина 23m.

РЗП: 90 000 m2

 

Период:

2017г.

 

Възложител:

Гаранти Коза България ЕАД