Обект:

Многофункционален комплекс АУРА

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Идеен проект

 

Описание:

Конструктивен проект на седем сгради, сред които 15 ет. офис сграда и 17 ет. жилищна сграда.

РЗП: 50 000 m2

 

Период:

Проектиран 2019 г.

 

Архитектура:

"Кюд Дизайн" ЕООД

 

Възложител:

ЧЕРНИ ВРЪХ ИНВЕСТ ООД