Обект:

Пристанище Варна

Кран РАСЕСО

 

Местоположение:

гр. Варна

 

Фаза:

Конструктивно обследване

 

Период:

Изпълнен: 2002г.