Обект: 

Промивен цех - хидроциклонно,

Завод Каолин

 

Местоположение:

гр. Ветово

 

Фаза:

Конструктивно обследване

 

Описание:

Обследване на конструкцията на сградата

и изготвяне на техническа експертиза.

Извършване на статико-динамични изследвания.

 

Период:

2019г.

 

Възложител:

"КАОЛИН" ЕАД