Обект:

Жилищна сграда с офиси и подземни

гаражи,кв. Манастирски ливади

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен констуктивен проект на сградата

 

Период:

Проектиран 2011 г.

 

Архитектура:

Архитектурно бюро Димитров

 

Възложител:

"Стройконсулт" ЕООД