Обект: 

ВУЛКАН ЦИМЕНТ - Димитровград

 

Местоположение:

гр. Димитровград

 

Фаза:

Конструктивно обследване,

преустройство и реконструкция

 

Период:

2003 - 2019г.

 

Описание:

Преустройство на сграда на химводочистка в "Главна ел.подстанция" 2003 - 2006г.

 

Цех Пещен. Реконструкция на eлектрофилтри на пещи 3 и 4 - 2004г.

 

Пневмоканали за циментови силози - 2004г.

 

Мелнично отделение. Бункери за клинкер, гипс и добавки към ІV-та мелница - 2005 г.

 

Ц.З. "Вулкан"  Димитровград,Обединени складове - 2005г.

 

Сграда на  РМС - реконструкция на подкранова греда - 2007г.

 

Техническа експертиза за 6 броя силози - 2015г.

 

Техническа експертиза на склад за гипс - 2016г.

 

Проект за рехабилитация на силоз 11 за готова продукция - 2019г.

 

Възложител:

"Вулкан" АД