Обект:

Офис сграда "България 2000"

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен конструктивен проект на

сградата и укрепване на дълбок изкоп. Сградата има 2 подземни и 11 надземни нива.

РЗП: 3162 m2

 

Период:

Проектиран 1998 г.

 

Възложител:

"Дарик имоти България" АД