Обект:

Офис сгради 7 и 9

Бизнес парк София

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Конструктивен проект на

сградите и укрепване на дълбок изкоп

РЗП: 35768 m2

 

Период:

Проектиран 2005 г.

 

Архитектура:

Архитектурно бюро Димитров

 

Възложител:

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ