Обект:

Офис сгради 1 , 6 и 8

Бизнес парк Варна

 

Местоположение:

гр. Варна

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Конструктивен проект на сградите

РЗП сграда 1: 14328 m2

РЗП сграда 6: 23552 m2

РЗП сграда 8: 20695 m2

 

Период:

Проектиран 2007 г.

 

Архитектура:

Архитектурно бюро Димитров

 

Възложител:

БИЗНЕС ПАРК ВАРНА